Rreth Nesh

Neting School është një shkollë e profesionalizuar me mësimëdhënie cilësore për realizimin e kurseve dhe trejnimeve në Maqedoni, e cila është e licencuar dhe e çertifikuar për diploma ndërkombëtare.

Që prej vitit 2008, dy vitet e para ne u kemi shërbyer klientëve si degë e shkollës Point në Gostivar dhe prej në gusht 2010 funksionjmë si shkollë e vetme me emrin NETING SCHOOL. Shkolla ndodhet në qendër të Tetovës, pas EVN-së, në lokalet e drejtorisë së ish Interprometit. Ambienti është shumë i përshtatshëm për veprimtarinë të cilën e ushtron me hapsira të rregulluara që i plotësojnë kushtet për mbajtjen e kurseve dhe trejnimeve. 

Shkolla Neting angazhohet të siguroj gjithë materialin mësimor dhe materiale shtesë që ju nevojiten kursistëve gjatë ndjekjes së kursit . Ndërsa, mësimdhënësit janë të obliguar të ndjekin progresin e kursistëve nëpërmjet testimeve të ndryshme pas çdo të cilit japin raport të regullt deri te kursistët dhe prindërit. Kursistët pas mbajtjes së orëve të parapara me planprogram pajisen me çertifikatë në lëmi të ndryshme.

KURSET

Doni vërtet të mësoni një gjuhë të huaj? E dimë që s’është e lehtë, por me mësimdhënës të shkëlqyer dhe metoda të testuara, ne mund t’ju ndihmojmë të përcaktoni dhe arrini synimin tuaj në mësimin e gjuhës.

Gjuhë Angleze: Niveli B2
Free

0 Lessons

Gjuhe Angleze: Niveli B1  Gjuhe Angleze Niveli B2 i kushton vëmendje përmirësimit të aftësive të ndryshme dhe shoqëron nxënësin nga nivel i ulët i anglishtes si gjuhë e dytë, në nivelin e mesëm të përparuar. I përditësuar dhe me qasje krejt të re ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies, ky nivel ka si qëllim të zhvillojë aftësitë […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Gjuhe Angleze: Niveli B1
Free

1 Lessons

Niveli B2 i kushton vëmendje përmirësimit të aftësive të ndryshme dhe shoqëron nxënësin nga nivel i ulët i anglishtes si gjuhë e dytë, në nivelin e mesëm të përparuar. I përditësuar dhe me qasje krejt të re ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies, ky nivel ka si qëllim të zhvillojë aftësitë komunikuese duke ofruar gjuhë e shprehje […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe Angleze: Niveli A2
Free

0 Lessons

Studenti që e mbaron nivelin A2 në anglisht: Mund të kuptojë fjali dhe shprehjet e përdorura shpesh në lidhje me fushat me rëndësi të menjëhershme (p.sh. shumë informata personale dhe familjare, blerje, punësim). Mund të komunikojë në detyra të thjeshta dhe rutinore që kërkojnë një shkëmbim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit mbi çështjet […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe Angleze: Niveli A1
Free

0 Lessons

Mësimi i gjuhës angleze dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit. Shumica e mësimeve akademike jepen në gjuhë angleze. Shumë mundësi punësimi ofrohen për ata që flasin anglisht. Neting School do t’ju ndihmojë të krijoni qëllime të arritshme dhe më pas t’i tejkaloni ato duke e mësuar anglishten […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Informacione