Rreth Nesh

Neting School është një shkollë e profesionalizuar me mësimëdhënie cilësore për realizimin e kurseve dhe trejnimeve në Maqedoni, e cila është e licencuar dhe e çertifikuar për diploma ndërkombëtare.

Që prej vitit 2008, dy vitet e para ne u kemi shërbyer klientëve si degë e shkollës Point në Gostivar dhe prej në gusht 2010 funksionjmë si shkollë e vetme me emrin NETING SCHOOL. Shkolla ndodhet në qendër të Tetovës, pas EVN-së, në lokalet e drejtorisë së ish Interprometit. Ambienti është shumë i përshtatshëm për veprimtarinë të cilën e ushtron me hapsira të rregulluara që i plotësojnë kushtet për mbajtjen e kurseve dhe trejnimeve. 

Shkolla Neting angazhohet të siguroj gjithë materialin mësimor dhe materiale shtesë që ju nevojiten kursistëve gjatë ndjekjes së kursit . Ndërsa, mësimdhënësit janë të obliguar të ndjekin progresin e kursistëve nëpërmjet testimeve të ndryshme pas çdo të cilit japin raport të regullt deri te kursistët dhe prindërit. Kursistët pas mbajtjes së orëve të parapara me planprogram pajisen me çertifikatë në lëmi të ndryshme.

KURSET

Doni vërtet të mësoni një gjuhë të huaj? E dimë që s’është e lehtë, por me mësimdhënës të shkëlqyer dhe metoda të testuara, ne mund t’ju ndihmojmë të përcaktoni dhe arrini synimin tuaj në mësimin e gjuhës.

Gjuhe angleze niveli C2
Free

0 Lessons

Niveli C2 i gjuhës angleze është në thelb një nivel që lejon leximin dhe shkrimin e çdo lloji në çdo subjekt, shprehjen e nuancuar të emocioneve dhe opinioneve, dhe pjesëmarrjen aktive në çdo mjedis akademik ose profesional. Studenti në nivelin C2 në anglisht: Mund të kuptojë me lehtësi praktikisht çdo gjë që dëgjon ose lexon. […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe angleze niveli C1
Free

0 Lessons

Niveli C1 i gjuhës angleze lejon një gamë të plotë të funksionalitetit në punë ose në një mjedis akademik. Niveli C1 do të lejonte autonomi të plotë në një vend të origjinës angleze. Studenti në nivelin C1 në anglisht: Mund të kuptojë një gamë të gjerë tekstesh më të gjata dhe të njohë kuptimin e […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe gjermane B2
Free

0 Lessons

Aftësitë e nivelit B2 në gjuhën gjermane: Të shprehurit: mund të komunikoj spontanisht dhe rrjedhshëm në një bisedë normale me bashkëbisedues gjermanofon edhe atë pa përpjekje të mëdha për tu realizuar një bisedë e këndshme. Të dëgjuarit: mund të kuptoj deklarata të gjata dhe fjalime të mbajtura me përmbajtje të komplikur dhe një mënyrë linguistike […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe gjermane B1
Free

0 Lessons

Aftësitë e nivelit B1 në gjuhën gjermane: Të shprehurit: mund të kyçet në biseda rreth temave të njohura pa mos u përgadit paraprakisht, duke shprehur mendime personale dhe duke shkëmbyer informacione mbi tema që janë të njohura të cilat personalisht shpreh interesim apo që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Të ndëgjuarit: mund të […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe gjermane A2
Free

0 Lessons

Aftësitë e nivelit A2 në gjuhën gjermane: Te shprehurit: mund të komunikoj në situate të thjeshta rutinore, që përfshijnë shkëmbimin e drejtpërdrejtë të informative. Mund të bej një përshkrim të thjeshtë të njerzëve, mjedisit jetësor, ambientit në punë, përvojat dhe ngjarjeve të përditcme, deshirave dhe planeve. Të dëgjuarit: kupton mjaftueshëm deri në atë gjendje sa […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Matematike
Free

0 Lessons

Për shumë nxënës, lënda e Matematikës eshtë një sfidë e vështirë për t’u kapërcyer, madje edhe për ata të cilët janë më të familjarizuar me lëndën, mungesa e shpjegimeve adekuate jashtë bankave të shkollës ka bërë që sot të mbizotërojë opinioni që Matematika është lëndë shumë e vështirë. Për pasojë shumë nxënës dhe studentë preferojnë […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe Turke
Free

0 Lessons

“Turqishtja Intensive” ofrohet për të gjithë kursantët që duan të përvetësojnë Gjuhën Turke në një kohë të shkurtër. Kursanti mbaron çdo nivel për afro tre muaj, çfarë do të thotë që ai arrin nivelin e avancuar vetëm për një vit e gjysëm. Ky kurs ka për qëllim të zhvillojë aftesitë e të folurit, dëgjimit, leximit dhe […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Informatike
Free

0 Lessons

·         Microsoft Word I Ideal për fillestarët e Microsoft Word, ky kurs ju mëson studentëve si të hapin Ëord-in, si të krijojnë letra dhe si të kontrollojnë gabimet ortografike dhe gramatikore. Në fund të kursit studentët do të jenë të aftë të ndryshojnë shkrimin dhe formatin e tekstit, të presin dhe të ngjisin tekstin dhe […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Gjuhe shqipe
Free

0 Lessons

Kursi i gjuhës shqipe realizohet në dy nivele: atë fillestarë (Let’s Learn Albanian)  dhe nivelin e përparuar. Kursi për fillestarët (Let’s Learn Albanian) përfshin shpjegime të qarta të aspekteve unike gramatikore të gjuhës shqipe, një larmishmëri ushtrimesh, tema bashkëkohore dhe një fokus në rrjedhshmëri dhe saktësi të përdorimit të gjuhës shqipe. Në fund të këtyre […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Informacione

Një pjesë e stafit të Neting School morri pjesë...

WE MAKE