Netting School

Netting School

Së shpejti fillojnë edhe dy grupe për gjuhë gjermane:
-dy herë në javë nga dy orë , niveli A1
-grup intenziv , çdo ditë nga 2 orë , niveli A1.