Trajnimet

Neting School është një shkollë e profesionalizuar me mësimëdhënie cilësore për realizimin e kurseve dhe trejnimeve në Maqedoni, e cila është e licencuar dhe e çertifikuar për diploma ndërkombëtare.

Që prej vitit 2008, dy vitet e para ne u kemi shërbyer klientëve si degë e shkollës Point në Gostivar dhe prej në gusht 2010 funksionjmë si shkollë e vetme me emrin NETING SCHOOL. Shkolla ndodhet në qendër të Tetovës, pas EVN-së, në lokalet e drejtorisë së ish Interprometit. Ambienti është shumë i përshtatshëm për veprimtarinë të cilën e ushtron me hapsira të rregulluara që i plotësojnë kushtet për mbajtjen e kurseve dhe trejnimeve. 

 

Llojet e trajnimeve

  • Trajnimet e reja:- Online marketing (Facebook, Youtube, Google etj)- Agjent per shitje- Biznes plane- Bazat e Marektingut- Gazetar per mediume online- Perkujdesje per femije- Instalues të ujësjellësit
  • TRAJNIME NJE DHE DYDITORE - Menaxhim me projekte - Aplikimet ne erasmus+
  • TRAJNIME NË BASHKËPUNIM ME QENDRA TJERA: - Trajnim për provimin e jurispondencës - EURISK
  • TRAJNIME PËR ADMINISTRATË: - IT për administrator - Zhvillim te ndermarresise