Author Archives

OJQ „Milenium“, në bashkëpunim me Shkollën fillore „Migjeni“, Gjimnazin „7 Мarsi“ dhe Neting School, filluan implementimin e projektit „Arsim...

Filloi implementimi i projektit „ARSIM PËR TË GJITHË“

OJQ „Milenium“, në bashkëpunim me Shkollën fillore „Migjeni“, Gjimnazin „7 Мarsi“ dhe Neting School, filluan implementimin e projektit „Arsim...

Ju informojmë që nga dita e hënë 16.04.2018 do të fillojë grup intenziv i gjuhës gjermane, niveli B1. Të...

Netting Scholl

Ju informojmë që nga dita e hënë 16.04.2018 do të fillojë grup intenziv i gjuhës gjermane, niveli B1. Të...

Së shpejti fillojnë edhe dy grupe për gjuhë gjermane: -dy herë në javë nga dy orë , niveli A1...

Netting School

Së shpejti fillojnë edhe dy grupe për gjuhë gjermane: -dy herë në javë nga dy orë , niveli A1...