e-comerce

e-comerce

e-comerce

PAKET KURSESH PËR TREGETI ELEKTRONIKE (e-comerce)

Interneti sot ofron mundësi të mëdha për fillimin dhe drejtimin e një tregtie elektronike, qoftë ajo një kompani ekzistuese që dëshiron të rrisë numrin e kanaleve të shitjeve ose është një kompani e re që është themeluar me qëllimin që të merret me tregtinë elektronike.

Programi Menaxher i E-commerce dhe Sipërmarrësi vendos përqendrim të barabartë në zhvillimin dhe drejtimin e dyqaneve në internet në mjedisin e korporatave, mjedisin e NVM-ve, si dhe në sektorët e fillimit, mikro dhe ndërmarrjeve. Gjatë këtij programi, ju do të fitoni njohuri dhe aftësi të vlefshme në fushën e e-tregtisë, shitjeve në internet dhe promovimit në internet.

Mësoni si të filloni dhe drejtoni me sukses një e-commerce!

Kurse të zgjedhura në kuadër të programit E-commerce Manager & Sipërmarrësi ju japin njohuritë e nevojshme në lidhje me procesin e krijimit dhe drejtimit të një e-shop, zhvillimin e tij dhe rritjen e shitjeve.

Do të mësoni se si të menaxhoni të gjitha burimet e nevojshme për të drejtuar një e-shop të suksesshëm në planin afatgjatë, pavarësisht nëse bëhet fjalë për një biznes të vogël ose tregti elektronik me miliona produkte.

Fitoni njohuri për të tregtuar të ardhmen!

Programi Menaxher i E-commerce dhe Sipërmarrësi përbëhet nga 34 kurse që ndiqen në dy semestra. Pas përfundimit të programit, mund të merrni një nga titujt profesional:

  • Analist i Biznesit në E-commerce
  • Menaxher për e-commerce

Trajnoni veten me softuerin kryesor në industrinë e SEO.

Lessons