Gjuhe Angleze: Niveli A2

Gjuhe Angleze: Niveli A2

Gjuhe Angleze: Niveli A2

Studenti që e mbaron nivelin A2 në anglisht:

 • Mund të kuptojë fjali dhe shprehjet e përdorura shpesh në lidhje me fushat me rëndësi të menjëhershme (p.sh. shumë informata personale dhe familjare, blerje, punësim).
 • Mund të komunikojë në detyra të thjeshta dhe rutinore që kërkojnë një shkëmbim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit mbi çështjet e njohura dhe rutinore.
 • Mund të përshkruajë në terma të thjeshtë aspektet e sfondit të tij, mjedisin e menjëhershëm dhe çështjet në fushat me nevojë të menjëhershme.

Aftësitë e nivelit A2 në gjuhën angleze:

Një nivel A2 i gjuhës angleze është i mjaftueshëm për udhëtime në një vend ku flitet gjuha angleze dhe shoqërim me folësit anglezë dhe për të krijim të miqësive të reja. Megjithatë, niveli A2 i gjuhës angleze nuk është i mjaftueshëm për studime akademike ose për konsumimin e shumicës së medias në gjuhën angleze (TV, filma, radio, revista etj.).

Aftësitë e nivelit A2 në detaje: një student në nivelin A2 në anglisht do të jetë në gjendje të bëjë të gjitha gjërat që një student në nivelin A1 mund të bëjë, por përveç kësaj ai do të jetë në gjendje të:

 • vlerësoj punën e kolegëve në vendin e punës.
 • diskutoj për ngjarjet nga e kaluara, duke përfshirë aktivitetet e fundjavës dhe tregimet interesante.
 • përshkruaj jetën e tij duke dhënë detaje rreth pikave të rëndësishme.
 • vizitoj një mik apo koleg në shtëpinë e tyre.
 • diskutoj rreth planeve të tij për pushimet. ·
 • pershkruaj mjedisin natyrore dhe të udhëtoj për të parë kafshët.
 • flet për filma që i pëlqen dhe të zgjidh një film për të parë me miqtë e tij.
 • përshkruan veshjet dhe tregon se cilët rroba i pëlqejnë më së shumti.
 • angazhohet në komunikimin bazë në punë, duke përfshirë pjesëmarrjen në takime në tema të njohura.
 • përshkruan një aksident ose lëndim, bisedon me mjekun për gjendjen e tij.
 • angazhohet në rrjetet seciale duke kuptuar rregullat e lojës dhe kushtet që ofrohen.

Megjithëse progresi do të varet nga lloji i kursit dhe studenti individual, studentët mund të presin që të arrijnë nivelin A2 në anglisht me 80 orë mësimesh kumulative.

Ç'pritet më tej?

Prioriteti në këtë nivel, kur ngritet niveli B1 në anglisht, po zgjeron zotërimin në një larmi të gjerë lëndësh dhe mëson për të shprehur më shumë finesë në komunikim.

Tekste per gjuhe Angleze per nxenes te shkollave te mesme:

Access është një kurs prej 4 nivelesh i dizenjuar për personat që janë duke mësuar anglisht nga niveli fillestar deri në nivelin mesatar. Çdo nivel përmban 10 module dhe është dizenjuar që të zhvillohet në 80 orë mësimore.

 

Course Intro Video