Pako e kurseve per dizajn grafik dhe video editim

Pako e kurseve per dizajn grafik dhe video editim

Pako e kurseve per dizajn grafik dhe video editim

Programi  per dizajn grafik dhe video editim  prezanton paketen me programe per teknikën e arteve multimedia, TV, radio dhe prodhime per internet.

Do të mësoni dizajnimin në internet, si dhe përpunimin e materialit të shtypur dhe video. Ju do të zotëroni krijimin e animacioneve të thjeshta dhe komplekse përmes shembujve praktikë. Do të mësoni metoda moderne të redaktimit të videove dhe do të punoni në projekte per prodhimin e reklamave dhe në programin Adobe Premiere.

Në këtë program, ju jeni të trajnuar për të punuar në Adobe InDesign, i cili përfshin njohjen me karakteristikat e tekstit, palosjen dhe përqendrimin e tekstit, si dhe hartimin e broshurave dhe kapakëve të librave. Pas përfundimit, ju do të bëheni një master në hartimin dhe redaktimin e përmbajtjes për revista, libra dhe broshura.

Harmonizimi i teorisë dhe praktikës ka një rëndësi të madhe.

Në këtë mënyrë, njohuritë tuaja bëhen gjithëpërfshirëse, dhe bëheni profesionist në fushën në të cilën studioni.

Prandaj, në programin tone, pjesëmarrësit fitojnë njohuri në teorinë e arteve multimedia, por edhe praktikën e prodhimit të TV, radio dhe internet.

Lessons