Kërkoni kurset

Kërkoni kurset

Our Popular Courses

Gjuhe Angleze: Niveli B1
/den

1 Lessons

Niveli B1 i kushton vëmendje përmirësimit të aftësive të ndryshme dhe shoqëron nxënësin nga nivel i ulët i anglishtes si gjuhë e dytë, në nivelin e mesëm të përparuar. I përditësuar dhe me qasje krejt të re ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies, ky nivel ka si qëllim të zhvillojë aftësitë komunikuese duke ofruar gjuhë e shprehje […]
0
Gjuhe Angleze: Niveli A2
/den

0 Lessons

Studenti që e mbaron nivelin A2 në anglisht: Mund të kuptojë fjali dhe shprehjet e përdorura shpesh në lidhje me fushat me rëndësi të menjëhershme (p.sh. shumë informata personale dhe familjare, blerje, punësim). Mund të komunikojë në detyra të thjeshta dhe rutinore që kërkojnë një shkëmbim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit mbi çështjet […]
0
Gjuhe Angleze: Niveli A1
/den

0 Lessons

Mësimi i gjuhës angleze dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit. Shumica e mësimeve akademike jepen në gjuhë angleze. Shumë mundësi punësimi ofrohen për ata që flasin anglisht. Neting School do t’ju ndihmojë të krijoni qëllime të arritshme dhe më pas t’i tejkaloni ato duke e mësuar anglishten […]
0