Kërkoni kurset

Kërkoni kurset

Our Popular Courses

Visual Design Using Adobe Photoshop CC (2018)
30000den

5 Lessons

Adobe conducted research to identify the foundational skills students need to effectively communicate using digital media tools. Based on feedback from educators, design professionals, businesses, and educational institutions around the world, the objectives cover entry-level skill expectations for visual design. An individual earning this certification has approximately 150 hours of instruction and hands-on experience with […]
60 : 00
SMART HOME – me bazë digitalSTROM
64000den

1 Lessons

Njohja dhe implementimi i eksperiencave më të përparuara, në përdorimin e Sistemeve Smart Home, mundësi për rritjen e punësimit dhe të eficiencës në përdorimin e energjisë Të gjithë ne, në jetën e përditshme e ndjejmë dhe përjetojmë trendin e madh që ka marrë zhvillimi teknologjik në tërë fushat e jetës, gërshetimi i gjerë i tyre […]
80 : 00
Аplikimi i TIK-ut në sistemin arsimor dhe mësimi në distancë/Примена на ИКТ во образовниот систем и учење од далечина
60885den

3 Lessons

Moduli 1 BASIC: Ky modul do të përgatit kuader nga profesione te ndryshme, për përdorim vetanak te mjeteve  për edukim online (mësimdhënie nga distanga), të cilët kanë nevoje të organizojnë kurse , trajnime , konferenca dhe seminare apo mësimdhënie online, duke filluar nga bazat deri te përdorimi professional I të gjithë aplikacioneve dhe mundësive që […]
330 : 00
Pako e kurseve per dizajn grafik dhe video editim
60885den

1 Lessons

Programi  per dizajn grafik dhe video editim  prezanton paketen me programe per teknikën e arteve multimedia, TV, radio dhe prodhime per internet. Do të mësoni dizajnimin në internet, si dhe përpunimin e materialit të shtypur dhe video. Ju do të zotëroni krijimin e animacioneve të thjeshta dhe komplekse përmes shembujve praktikë. Do të mësoni metoda […]
110 : 00
Akademia e marketingut digjital – Академијата за дигитален маркетинг
66420den

1 Lessons

AKADEMIA E MARKETINGUT DHE KOMUNIKIMIT ONLINE - Social Media, Online PR & Community Manager Rrjetet sociale janë bërë një terren ideal për krijimin e strategjive të reklamimit dhe komunikimit me grupet e synuara të konsumatorëve dhe përdoruesve. Ajo që veçon rrjetet sociale është saktësia me të cilën mesazhi godet grupin e dëshiruar të synuar. Kjo […]
120 : 00
e-comerce
60,885den

1 Lessons

PAKET KURSESH PËR TREGETI ELEKTRONIKE (e-comerce) Interneti sot ofron mundësi të mëdha për fillimin dhe drejtimin e një tregtie elektronike, qoftë ajo një kompani ekzistuese që dëshiron të rrisë numrin e kanaleve të shitjeve ose është një kompani e re që është themeluar me qëllimin që të merret me tregtinë elektronike. Programi Menaxher i E-commerce […]
110 : 00
Mobile Application Development
77490den

2 Lessons

Mobile Application Development (Ekspert për Android Phone Application dhe iOS) Ky kurs Android do t'ju trajnojë të krijoni aplikacione të ndryshme për të gjitha versionet e sistemeve operative Android, përfshirë versionin e fundit. Do të jeni të gatshëm të zhvilloni gjithçka, nga aplikacione më të thjeshta deri tek ato komplekse që përfshijnë punën me të […]
240 : 00
Gjuhe Angleze: Niveli B1
/den

0 Lessons

Niveli B1 i kushton vëmendje përmirësimit të aftësive të ndryshme dhe shoqëron nxënësin nga nivel i ulët i anglishtes si gjuhë e dytë, në nivelin e mesëm të përparuar. I përditësuar dhe me qasje krejt të re ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies, ky nivel ka si qëllim të zhvillojë aftësitë komunikuese duke ofruar gjuhë e shprehje […]
0
Gjuhe Angleze: Niveli A2
/den

0 Lessons

Studenti që e mbaron nivelin A2 në anglisht: Mund të kuptojë fjali dhe shprehjet e përdorura shpesh në lidhje me fushat me rëndësi të menjëhershme (p.sh. shumë informata personale dhe familjare, blerje, punësim). Mund të komunikojë në detyra të thjeshta dhe rutinore që kërkojnë një shkëmbim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit mbi çështjet […]
0
Gjuhe Angleze: Niveli A1
/den

0 Lessons

Mësimi i gjuhës angleze dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit. Shumica e mësimeve akademike jepen në gjuhë angleze. Shumë mundësi punësimi ofrohen për ata që flasin anglisht. Neting School do t’ju ndihmojë të krijoni qëllime të arritshme dhe më pas t’i tejkaloni ato duke e mësuar anglishten […]
0