Akademia per programim / Академија за програмирање

Back-end PHP Web Development

PHP është një gjuhë e thjeshtë dhe njëkohësisht e fuqishme e programimit për krijimin e përmbajtjes dinamike në internet. PHP përdorin miliona faqe në internet e që janë dëshmi e popullaritetit dhe kapacitetit të php. Përdoret nga zhvilluesit që vlerësojnë fleksibilitetin dhe shpejtësinë e saj, projektuesit e uebit që u pëlqejnë aftësitë e tij dhe lehtësinë e përdorimit. Eshtë jashtëzakonisht e lehtë për tu mësuar, dhe shumë mund të arrihet me ato që ke mësuar.

PHP është gjuha më e popullarizuar e programimit në internet. Punon në të dy platformat Windows dhe Linux. Është i përshtatshëm për krijimin e të gjitha llojeve të aplikacioneve në internet, nga ato të vogla që janë vetëm pjesë e një faqe në internet, tek faqet e mëdha komplekse bazuar në konceptin Web 2.0.

Më së shpeshti përdoret si një platformë zhvillimi për faqet e internetit interaktive. Përveç mundësive të listuara, ajo gjithashtu mundëson punë me bazat e të dhënave si MySQL.

Në fund të programit, ju do të jeni gati të krijoni aplikacionet tuaja në internet. Njohuria për programimin dhe administrimin e PHP dhe MySQL është diçka që ju siguron përparim të sigurt në fushën e programimit të internetit në përgjithësi. Do të mësoni teknikat themelore dhe të avancuara të PHP, instalimin (Apache, PHP), sintaksën (sintaksën e zgjatur PHP), dhe më pas PHP dhe MySQL të përparuar: bazat e të dhënave dhe PHP dhe bazat e programimit të orientuar në objekt në PHP.

Në këtë program PHP, përmes një seri kursesh dhe lëndësh, do të mësoni të ndërtoni, shkruani, plotësoni dhe mirëmbani aplikimet e Internetit në PHP. Do të fitoni njohuri programuese për programimin e aplikacioneve të avancuara në internet, të cilat përfshijnë krijimin e dyqaneve në internet, portaleve në internet, forume, faqet e specializuara në rrjetet sociale në Internet (Facebook, YouTube) dhe zhvillimin e zgjidhjeve për menaxhimin e përmbajtjes (Joomla,Wordpress etj.).

 

PLANPROGRAMI:

 

1                            Introduction to HTML and CSS

2                            Core PHP Programming

3                            Web Design

4                            Core JavaScript Programming

5                            Building Web Applications – Advanced PHP Programming

6                            MySQL Programming and Administration

7                            Advanced JavaScript Programming and Ajax

8                            Apache Web Server Administration

9                            XML/PHP Programming               24

10                          Web Cryptography and Security – TLS/SSL           12

11                          Dynamic Websites – WordPress 16

12                          Software Engineering     12

13                          Project

Please login to get access to the quiz
Frontend JavaScript Development (Prev Lesson)
(Next Lesson) Microsoft Web Development
Back to Akademia per programim / Академија за програмирање

Course Curriculum