Akademia per programim / Академија за програмирање

Frontend JavaScript Development

Zhvillimi i uebfaqeve interaktive dhe aplikacioneve në internet është një nga profesionet më të kërkuara sot, zhvillimi i pandalshëm i teknologjive në ueb dhe Internet vetëm se do të rrisë edhe më tej kërkesën për angazhim te ekspertëve në programimin JavaScript frontend.

Zhvilluesit e Frontend janë përgjegjës për krijimin, programimin dhe rregullimin e identitetit të plotë vizual të një uebi ose aplikacioni në internet. Me fjalë të tjera, detyra e tyre është të sigurojnë funksionalitetin dhe bashkëveprimin e të gjithë elementëve që shihni në një faqe të vetme. Nga ana tjetër, roli i programuesve të frontit është që të krijojnë një ndërfaqe të përdoruesit që do të përshtatet me pajisje të ndryshme, por edhe për përdoruesit.

Për shkak të gjithë kësaj, njerëzit e përfshirë në këtë biznes duhet të njohin teknologjitë kryesore për përcaktimin e përmbajtjes në internet, ndër të cilat më të rëndësishmet janë HTML, CSS dhe JavaScript, por gjithashtu të kenë kreativitetin për t'i ndihmuar ata të krijojnë një dizajn interaktiv dhe funksional.

Nëse jeni të interesuar në këtë fushë, të mësoni gjuhën e programimit JavaScript dhe teknikat për zhvillimin e frontit do të bëni një hap të rëndësishëm për të hyrë në botën e IT dhe për të fituar njohuri që ju menjëherë mund të aplikoni në praktikë dhe të gjeni një punë të paguar mirë që karakterizon profesionin e zhvilluesve të internetit.

PLANPROGRAMI:

 

1                            Introduction to Frontend Development

2                            HTML & CSS Fundamentals

3                            Advanced CSS

4                            UI/UX Design Tools

5                            JavaScript Programming Fundamentals

6                            Advanced JavaScript Programming

7                            Website Building

8                            Data Access

9                            JavaScript Application Development

10                          Animation and Game Developmen

11                          Project

Please login to get access to the quiz
Python (Prev Lesson)
(Next Lesson) Back-end PHP Web Development
Back to Akademia per programim / Академија за програмирање

Course Curriculum