Akademia e marketingut digjital - Академијата за дигитален маркетинг

Online Marketing Academy -Akademia e marketingut digjital

PLANPROGRAMI:

 1. Marketingu digjital
 2. Plani i marketingut digjital
 3. Sjellja e Konsumatorit të Internetit & UX 6
 4. Platformat Online & CMS (WordPress) 12
 5. Teknologjia e Internetit për Menaxherët
 6. Dizajnimi i Uebit për Menaxherët
 7. TIK për menaxherët
 8. E-Biznes
 9. Bazat e Ligjit të Internetit
 10. Ndërprerja Digjitale dhe Industria 4.0
 11. Ndihma Virtuale
 12. PR 6 online
 13. Marrëdhëniet në internet me median
 14. Menaxhimi Online i Krizave
 15. Metodat e Pagesës Online
 16. Bazat e tregtisë elektronike
 17. Gazetaria Online
 18. Reklamimi
 19. Digital Creative
 20. Bazat e Analizës së Uebit
 21. Analizat e Avancuara në Internet
 22. Google Academy Analytics
 23. Analizat e Uebit, Buxhetet e marketingut
 24. Bazat e mediave sociale
 25. Komunikimi P2P & Shërbimi i Klientit
 26. Media e Avancuar Sociale
 27. Reddit, Quora, Wikipedia…
 28. Bazat e reklamimit online
 29. Bazat e Akademisë së Google
 30. Kërkimi i Akademisë së Google
 31. Ekrani i Google Academy
 32. Video e Google Academy
 33. Google Academy Mobile
 34. Bazat e SEO
 35. Vizualizimi i të dhënave

36 Monitorimi Online i Mediave

 1. Integrimi i mediave digjitale dhe kanaleve të marketingut
 2. Bazat e shitjeve në internet
 3. Si të Shitet Shërbimi i E-marketingut dhe E-biznesit
 4. ​​Bazat e Reklamimit Online
 5. Reklamimi Online II: Afisho, Mobile, Video
 6. Marketingu me email dhe automatizimi
 7. Bazat e marketingut
 8. Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët
 9. Planifikimi i marketingut
 10. Planifikimi dhe Segmentimi i tregut
 11. SWOT Analiza
 12. Marrëdhëniet me publikun
 13. Komunikime efektive të biznesit
 14. Identiteti i Korporatës
 15. Menaxhimi i shitjeve
 16. Teknikat e shitjeve
 17. Shitje personale
 18. Branding
 19. Sjellja e Konsumatorit
Please login to get access to the quiz
Back to Akademia e marketingut digjital – Академијата за дигитален маркетинг