Gjuhe Gjermane B1 5x2

 • Fillimi -
 • Gjuhe Gjermane B1 5x2 Detajet
Gjuhe Gjermane B1 5x2

Gjuhe Gjermane B1 5x2

 • 01.05.2022
 • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky kurs është për të gjithë ata që kanë kaluar nivelin A1/A2 dhe duan të dinë më shumë se si të komunikojne në lidhje me gjërat e përditshme që mund të ju ndodhin në punë, në shkollë, në pushim...
Gjithashtu do të keni qasje se si të komunikoni në situatat e ndërlikuara që mund të ju ndodhin gjatë një udhëtimi nëpër të gjitha ato vendet ku flitet gjuha gjermane.
Njohuritë që do ti merrni nga ky kurs do të ju ndihmojnë në zhvillimin e aftësive të të shkruarit dhe të shprehurit për tema të ndryshme apo me interes personal duke shprehur kështu ëndrrat, ambiciet dhe profesionin dhe duke shtuar edhe shpjegime përkatëse. 

 Kapitulli 1: Fat ne perditshmeri

Fjalori:

 • Te raportosh rreth te kaluares
 • Artikuj gazetash ( te shkruash artikuj te gazetave)
 •  Reportazhe radiosh: te flasesh rreth momenteve te lumtura
 • Artikuj: te tregosh per nje histori jete
 • Te flasesh rreth fat-sjellesve

Gramatika:

 • Lidheza wenn( kur)
 • Koha e kaluar e thjeshte ( Prateritum )
 • Koha e kryer e plote ( Plusquamperfekt)

Kapitulli 2: Argetim

Fjalori:

Te shprehesh te kunderten

Te pershkruash gjera dhe persona

Programe televizive

Te gjesh nje konsensus

Te lexosh nje roman policor

Gramatika:

Lidheza obwohl ( edhe pse)

Peremrat dhe fjalite lidhore

Pjeseza shkallore: mjaft.

Kapitulli 3Te qendrosh ne forme

Fjalori:Te besh dhe te pershkruash ushtrime relaksimi

Te japesh keshilla dhe rekomandime

Te pershkruash nje .... te mjeku

Artikull: Te jetosh shendetshem

Fleteankete ,,Shendeti“

Kuiz radio-je: Nga shkenca

Gramatika:

Rasa gjinore

Koha e tashme pasive

Koha e tashme pasive me folje modale

Kapitulli 4: Gjuhet

Fjalori:

Te flasesh rreth irealitetit( jorealitetit)

Te pyesesh per dicka qe nuk e kupton

Te argumentosh dicka

Te shprehesh dicka te rendesishme

Te kuptosh nje tekst letrar

Lidheza wenn( kur) ( fjali.... joreale)

Parafjala wegen (per shkak te)

Lidhezat: darum( per kete arsye), deswegen ( per kete shkak)

Kapitulli 5Profesioni, puna dhe praktika

Fjalori:

Teme: Pune ekipore (te flasesh rreth punes ne ekip)

Te flasesh per ide biznesi

Te aplikosh me ane te shkrimit

Te aplikosh me ane te telefonit

Artikull: Teknika kreativiteti

Gramatika:

Paskajore me zu( per)

Folje: jo vetem/vetem te te duhet + paskajore me zu( per)

Kapitulli 6: Deshirat e klienteve

Fjalori:

Te flasesh rreth deshirave te klienteve dhe statistikave

Te flasesh rreth qellimeve te mira

Reportazh: Pushim i endrrave

Te flasesh rreth qellimeve te udhetimeve

Te drejtosh dialogje te shitjeve

Gramatika:

per + paskajore

Lidheza damit( qe)

statt zu+ Infinitiv ( ne vend se + paskajore)

ohne zu+ Infinitiv ( pa + paskajore)

Shprehje me es

Kapitulli 7Gjithcka rreth banimit

Fjalori:

Te flasesh rreth nje banese endrrash dhe ta ekzagjerosh

Te flasesh rreth joreales

Te jetosh me fqinjet dhe te zgjedhesh konfliktet

Artikuj gazetash: Kub banimi

Reportazh radio-je: Marredheniet me fundjaven

Gramatika:

Lidheza te dyfishta: nicht nur...sondern auch ( jo vetem..por edhe)

zwar...aber...( por), entweder...oder... ( ose...ose)

Folje me parafjale

Parafjale trotz ( per arsye te)

Kapitulli 8:  Mes shokeve

Fjalori:

Te kuptosh nje udhezim loje

„Ti“ apo „Ju“?  ( te ofrosh menyren e te drejtuarit me „ti“)

Te pershkruash nje person ne me shume detaje

Te flasesh rreth shokeve dhe kolegeve

Te kuptosh nje reklame personale dhe nje interviste

Reportazh: Keshilla per beqaret

Gramatika:

Lidheza falls (ne rast se)

Fjali lidhore me parafjale

Mbiemrat si emra: i/e njohur 🡪 i njohuri