Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 9 hyrje nga totali 30 kurset

Gjuhe Gjermane A1 5x2

Gjuhe Gjermane A1 5x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane A2 5x2

Gjuhe Gjermane A2 5x2

Niveli A2 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.01.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B1 5x2

Gjuhe Gjermane B1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B2 5x2

Gjuhe Gjermane B2 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane C1 5x2

Gjuhe Gjermane C1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane C2 5x2

Gjuhe Gjermane C2 5x2

This course is for adult learners who are looking to develop...


Niveli A1 për fëmijë

Niveli A1 për fëmijë

Ky kurs është për fëmijët e ciklit të ulët dhe të mesëm.

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe gjermane A1 3x2

Gjuhe gjermane A1 3x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 2500 den
Gjuhe gjermane A2 3x2

Gjuhe gjermane A2 3x2

Niveli A2 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...


Gjuhe Gjermane A1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane A1 5x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane A2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane A2 5x2

Niveli A2 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.01.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane B1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në gjermanishten e mesme dhe të arrijn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane B2 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në gjermanishten e mesme dhe të arrijn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane C1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane C1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në gjermanishten e avancuar dhe të arrijnë nivelin C...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane C2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane C2 5x2

This course is for adult learners who are looking to develop their skills in Proficiency German, and achieve level C2 of the CEFR....

Niveli A1 për fëmijë
Gjuhe te huaja

Niveli A1 për fëmijë

Ky kurs është për fëmijët e ciklit të ulët dhe të mesëm.

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe gjermane A1 3x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe gjermane A1 3x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 2500 den
Gjuhe gjermane A2 3x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe gjermane A2 3x2

Niveli A2 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...