Neting School

Neting School

Neting School është institut arsimor i përkushtuar për të ofruar shërbime edukative, trajnime dhe zhvillim profesional duke filluar nga tregu në Maqedoninë e Veriut dhe duke u zgjeruar ne vendet tjera.

Neting ka seline në Tetovë, me tre qendra: në Sheshin e Tetoves, në Rrugën  e Shkupit, dhe në UEJL.

Neting School