Kurse intenzive për gjermanisht

  • Fillimi -
  • Kurse intenzive për gjermanisht Detajet
Kurse intenzive për gjermanisht

Kurse intenzive për gjermanisht

  • 15.05.2023
  • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim si për shembull përshkrimi i vetes dhe i të tjerëve,përshkrimi i vendeve, qyteteve.Përfshin komunikim në grup, përcaktimin e termineve të ndryshme, rezervimin e biletave dhe shume tema të tjera shumë të nevojshme në jetën përditshme.

Qëllimet e këtij kursi janë që kursistët të fitojnë shkathtësi në të shkruar, në të lexuar, dëgjim dhe komunikim. Gjithashtu zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit të teksteve.

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim si për shembull përshkrimi i vetes dhe i të tjerëve,përshkrimi i vendeve, qyteteve.Përfshin komunikim në grup, përcaktimin e termineve të ndryshme, rezervimin e biletave dhe shume tema të tjera shumë të nevojshme në jetën përditshme.

Qëllimet e këtij kursi janë që kursistët të fitojnë shkathtësi në të shkruar, në të lexuar, dëgjim dhe komunikim. Gjithashtu zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit të teksteve.

Te gjithe te interesuarit , fillestare dhe te avancuar.