Windows Server 2019 Administration

  • Fillimi -
  • Windows Server 2019 Administration Detajet
Windows Server 2019 Administration

Windows Server 2019 Administration

Mësoni të menaxhoni Windows Server 2019/20H2 me më shumë se 20 orë përmbajtje që duhet të dijë çdo administrator sistemesh, administrator rrjeti dhe/ose inxhinier ose arkitekt i Cloud. Disa përvojë me sistemet operative Windows Server do të ishin të dobishme, por jo një kërkesë për të ndjekur këtë kurs.