Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 9 hyrje nga totali 20 kurset

Gjuhe Angleze A1 5x2

Gjuhe Angleze A1 5x2

Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kr...


Gjuhe Angleze B1 5x2

Gjuhe Angleze B1 5x2

This course is for adult learners who are looking to develop...


Gjuhe Angleze B2 5x2

Gjuhe Angleze B2 5x2

Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kr...


Gjuhe Angleze C1 5x2

Gjuhe Angleze C1 5x2

This course enables students to enhance and acquire English...


Gjuhe Angleze C2 5x2

Gjuhe Angleze C2 5x2

This course is for adult learners who are looking to develop...


Gjuhe Angleze A1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Angleze A1 5x2

Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit.Neting do t’ju ndih...

Gjuhe Angleze B1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Angleze B1 5x2

This course is for adult learners who are looking to develop their skills in Intermediate English, and achieve level B1 of the CEF...

Gjuhe Angleze B2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Angleze B2 5x2

Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit.Neting do t’ju ndih...

Gjuhe Angleze C1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Angleze C1 5x2

This course enables students to enhance and acquire English language skills in reading writing, listening and speaking.

Gjuhe Angleze C2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Angleze C2 5x2

This course is for adult learners who are looking to develop their skills in Proficiency English, and achieve level C2 of the CEFR...

Gjuhe Angleze B1
Gjuhe te huaja