Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 2 hyrje nga totali 2 kurset

Graphic Design

Graphic Design

Ky trajnim është krijuar për të mësuar dizajnin grafik në më...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 01.09.2022
  • 190
  • 0 den
Grafik Dizajn 2022

Grafik Dizajn 2022

Grafik Dizajn 2022


Graphic Design
Akademitë

Graphic Design

Ky trajnim është krijuar për të mësuar dizajnin grafik në mënyrën më efektive.

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 01.09.2022
  • 190
Grafik Dizajn 2022
Akademitë