Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 3 hyrje nga totali 3 kurset

Graphic Design

Graphic Design

Ky trajnim është krijuar për të mësuar dizajnin grafik në më...


Grafik Dizajn 2022

Grafik Dizajn 2022

Grafik Dizajn 2022


Dizajni Grafik

Dizajni Grafik

Praktika e Dizajnit Grafik përfshin kreativitetin, inovacion...


Graphic Design
Akademitë

Graphic Design

Ky trajnim është krijuar për të mësuar dizajnin grafik në mënyrën më efektive.

Grafik Dizajn 2022
Akademitë

Grafik Dizajn 2022

Grafik Dizajn 2022

Dizajni Grafik
Akademitë

Dizajni Grafik

Praktika e Dizajnit Grafik përfshin kreativitetin, inovacionin dhe të menduarit anësor duke përdorur mjete manuale ose digjitale,...