Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 2 hyrje nga totali 2 kurset

Ueb Programim per femije

Ueb Programim per femije

Ky kurs ofron njohuri për krijimin e një themeli në programi...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 01.06.2022
  • 32
  • 1200 den
Angular

Angular

Angular është një kornizë dhe platformë moderne MVVC që përd...


Ueb Programim per femije
Informatikë

Ueb Programim per femije

Ky kurs ofron njohuri për krijimin e një themeli në programim kompjuterik, dizajnim dhe zhvillim te ueb-it, dhe ua mëson studentëv...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 01.06.2022
  • 32
  • 1200 den
Angular
Informatikë

Angular

Angular është një kornizë dhe platformë moderne MVVC që përdoret për të ndërtuar aplikacione Ueb me një faqe të ndërmarrjes.