Art Academy

Art Academy

Art Academy

  • 15.08.2023
  • Neting School - Qendër të Tetovës

"Frymëzimi ekziston, por duhet të të gjejë duke punuar."- Pablo Picasso

Kurset janë posaçërisht për grupmoshat e caktuara.Qëllimet e kurseve tona janë që artistët e vegjël të eksplorojnë materialet e artit dhe të nzjerrim në pah imagjinatën e tyre në mënyrë argëtuese dhe kreative.Synojmë zhvillimin e aftësive në artin pamor duke spikatur më shumë vizatimin dhe pikturën.Nëpermjet mësimeve dhe ushtrimeve praktike adoleshentët tanë do ti zhvillojnë  dhe përmirësojnë aftësitë krijuese dhe artistike.Në fund të këtij rrugëtimi me shumë eksperimente dhe tema emocionuese me ndihmën tonë .