Kurse intenzive për anglisht

  • Fillimi -
  • Kurse intenzive për anglisht Detajet
Kurse intenzive për  anglisht

Kurse intenzive për anglisht

  • 15.05.2023
  • Neting School - Qendër të Tetovës

Këtu mund të mësosh:

  • Fraza shumë elementare, të përditshme.
  • Fjalim i artikuluar me kujdes, i ngadaltë me pauza të gjata.
  • Tekste shumë të shkurtra, të thjeshta, emra dhe fjalë të njohura.

Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë pjesëmarrësve një hyrje solide në strukturën e gjuhës, duke ndërtuar gradualisht të kuptuarit e studentëve për gramatikën bazë dhe duke u dhënë atyre aftësi për situata të thjeshta sociale.

Te gjithe te interesuarit , fillestare dhe te avancuar.