Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 9 hyrje nga totali 9 kurset

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojn...


Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2

Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 03.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe maqedone niveli i mesem 2x2

Gjuhe maqedone niveli i mesem 2x2

loading...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 03.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe maqedone niveli i avancuar 2x2

Gjuhe maqedone niveli i avancuar 2x2

loading...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 03.05.2022
 • 120
 • 1 den
Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në maqedonishten bazë.

Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në maqedonishten bazë.

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 03.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe maqedone niveli i mesem 2x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe maqedone niveli i mesem 2x2

loading...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 03.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe maqedone niveli i avancuar 2x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe maqedone niveli i avancuar 2x2

loading...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 03.05.2022
 • 120
 • 1 den