Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 9 hyrje nga totali 9 kurset

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojn...


Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2

Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojn...


Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe maqedone niveli fillestar 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në maqedonishten bazë.

Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe maqedone niveli fillestar 2x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në maqedonishten bazë.