Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 1 hyrje nga totali 1 kurset

Perkujdesje për të moshuarit

Perkujdesje për të moshuarit

Programi synon njohjen dhe edukimin e pjesëmarrësve për ofri...

  • Online
  • 01.06.2023
  • 270
  • 30000 den
Perkujdesje për të moshuarit
Kurse te certifikuara

Perkujdesje për të moshuarit

Programi synon njohjen dhe edukimin e pjesëmarrësve për ofrimin e shërbimeve të kujdesit për të moshuarit dhe të pafuqishmit, si d...

  • Online
  • 01.06.2023
  • 270
  • 30000 den