Gjuhe Gjermane B2 5x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe Gjermane B2 5x2 Detajet
Gjuhe Gjermane B2 5x2

Gjuhe Gjermane B2 5x2

  • 01.05.2022
  • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky kurs është për të gjithë ata që kanë kaluar nivelin A1/A2 dhe duan të dinë më shumë se si të komunikojne në lidhje me gjërat e përditshme që mund të ju ndodhin në punë, në shkollë, në pushim...
Gjithashtu do të keni qasje se si të komunikoni në situatat e ndërlikuara që mund të ju ndodhin gjatë një udhëtimi nëpër të gjitha ato vendet ku flitet gjuha gjermane.
Njohuritë që do ti merrni nga ky kurs do të ju ndihmojnë në zhvillimin e aftësive të të shkruarit dhe të shprehurit për tema të ndryshme apo me interes personal duke shprehur kështu ëndrrat, ambiciet dhe profesionin dhe duke shtuar edhe shpjegime përkatëse. 

..

Kurs i paraparë për të gjithë ata që kanë kaluar nivelet A1/A2 dhe B1.