Kurse intenzive për informatikë

 • Fillimi -
 • Kurse intenzive për informatikë Detajet
Kurse intenzive për informatikë

Kurse intenzive për informatikë

 • 15.05.2023
 • Neting School - Qendër të Tetovës

 1. WEB PROGRAMMING
  1. HTML and CSS
  2. JavaScript
  3. Angular
  4. React
 2. LOCAL PROGRAMMING
  1. Microsoft Small Basic
  2. SCRATCH
  3. C++
  4. JAVA
 3. NETWORKING
  1. Windows Server Administration 2019
 4. COMPUTER KNOWLEDGMENT
  1. OFFICE 365

 1. WEB PROGRAMMING
  1. HTML and CSS
  2. JavaScript
  3. Angular
  4. React
 2. LOCAL PROGRAMMING
  1. Microsoft Small Basic
  2. SCRATCH
  3. C++
  4. JAVA
 3. NETWORKING
  1. Windows Server Administration 2019
 4. COMPUTER KNOWLEDGMENT
  1. Microsoft OFFICE 365

Te gjithe te interesuarit , fillestare dhe te avancuar.