Angular

Angular

Angular

Angular është një kornizë dhe platformë moderne MVVC që përdoret për të ndërtuar aplikacione Ueb me një faqe të ndërmarrjes.Duke përdorur HTML dhe TypeScript. Angular është shkruar në TypeScript. Ai zbaton funksionalitetin bazë dhe opsional si një grup bibliotekash TypeScript që importoni në aplikacionet tuaja.

Angular është një kornizë e mendimit që do të thotë se ai specifikon një stil të caktuar dhe disa rregulla që zhvilluesit duhet të ndjekin dhe t'u përmbahen gjatë zhvillimit të aplikacioneve me Angular.