Gjuhe Gjermane C1 5x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe Gjermane C1 5x2 Detajet
Gjuhe Gjermane C1 5x2

Gjuhe Gjermane C1 5x2

  • 01.05.2022
  • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky nivel ka përmbajtje më të ndërlikuar dhe me tema shumë më të thella.Ju mundëson përdorimin e gjuhës në mënyrë fleksibël dhe efektive për qëllime sociale, akademike dhe profesionale gjithashtu ju mundëson të krijoni tekst të qartë, të tejstrukturuar dhe të detajuar për tema komplekse duke përdorur lidhëza dhe kohëra të ndryshme.

..

Kurs i paraparë për të gjithë ata që kanë kaluar nivelet A1/A2 dhe  B1/B2.