Find your course

  • Home -
  • All Courses

Showing 2 entries from total 2 courses

SCRATCH – Programim për fëmijë

SCRATCH – Programim për fëmijë

Scratch është gjuhë programuese përmes së cilës femijët mund...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 01.06.2022
  • 64
  • 2000 den
Informatike
Informatikë
SCRATCH – Programim për fëmijë
Informatikë

SCRATCH – Programim për fëmijë

Scratch është gjuhë programuese përmes së cilës femijët mund të programojnë dhe të zhvillojnë imagjinatën në mënyrë kreative dhe z...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 01.06.2022
  • 64
  • 2000 den