Gjuhe Angleze A1 5x2

  • Fillimi -
  • Gjuhe Angleze A1 5x2 Detajet
Gjuhe Angleze A1 5x2

Gjuhe Angleze A1 5x2

  • 15.05.2022
  • Neting School - Qendër të Tetovës

Ky nivel ka përmbajtje interesante me tema të përditshme në çdo mësim, ushtrime plotësuese për grammatikën dhe shumë mundësi për të përmirësuar të folurin dhe të dëgjuarin.Filozofia e kësaj metode është se një gjuhë mësohet më mirë kur përdoret në një komunikim kuptimplotë.

ON SCREEN 1

Fillimi

Fjalor: Alfabeti, lëndët shkollore, ditët e javës, numrat,ngjyrat

Gramatik: artikujt a\an

Ndëgjim: Të identifikosh numrat

Bisedë:  Gjuha në klas, te pyesësh për adresa dhe numra telefoni, të pyesish për moshën.


Kapitulli 1

Fjalor: shtetet dhe nacinalitetet, aftësit, tiparet e karakterit, lëndët shkollore, sportet

Gramatik: Folja “ mund”, Folja “ jam” , Përemrat pronor dhe kallxor, përemrat pronor, fjalët pyetse, shumësi.

Lexim: Heronjt e preferuar

Ndëgjim: Orari shkollor, dialoge.

Bisedë: Të pyesësh për informacione personale dhe tia tregosh dikujt informacionet e tua personale, Te flasësh për aftësit e tua ( Cfar mund ti të bëjsh)

Shkrim: Një tekst të vogël për veten, një email për shokun.


Kapitulli 2 ( SHTËPIA)

Fjalor: Dhomat, mobiljet dhe aparatura e shtëpisë, numrat ordinal, vendet e një qyteti, materialet dhe format.

Gramatik: Parafjalët e vendit, mbiemrat pronor dhe përemrat pronor. Aty është\Aty janë. Folja “ Kam”

Lexim: Artikull 

Ndëgjim: Një reklam, dialoge, një njoftim

Bisedë: Përshkruaj një shtëpi të cuditshme, Përshkruaj shtëpin tuaj. Jep drejtime, parashtro pyetje.

Shkrim: një paragraph për shtëpin tuaj.


Kapitulli 3 ( NJERËZIT)

Fjalor: Anëtarët e familjes, pjesët e trupit, pamja,rutina ditore, koha e lirë, Ora

Gramatik: (Kush është\E cilit është?) Koha e tashme e thjesht, ndajfoljet e shpeshtësisë, pëlqej\dua\urrej + forma me prapashtesën “-ing”

Lexim: Artikull për yllin e futbollit Lionel Messin,

Ndëgjim: Monolog, dialog,një njoftim.

Bisedë:  Prezantoje dikë, prezantoje familjen tënde,përshkruaj rutinen ditore të Hënave, identifiko dhe përshkruaj njerëz, pyet dhe trego orën

Shkrim: Një email për Messin, një tekst që përshkruan shokun tuaj.


Kapitulli 4 (UDHËTIME)

Fjalor: Moti, stinët, muajt, temperature, aktivitet e pushimeve, veshja, mjetet transporti

Gramatik: Koha e tashme e vazhdueshme, parafjalët e kohës.

Lexim: Emaile, dhe kartolina.

Ndëgjim: Përshtat njerëzit me stinët, dialoge.

Bisedë:  Përshkruaj udhëtimin e dikujt, fto-prano\refuzo

Shkrim: Përshkruaj stinën tënde të preferuar,veshjet,aktivitetet, një rekllam për një vend turistik 


Kapitulli 4 (UDHËTIME)

Fjalor: Moti, stinët, muajt, temperature, aktivitet e pushimeve, veshja, mjetet transporti

Gramatik: Koha e tashme e vazhdueshme, parafjalët e kohës.

Lexim: Emaile, dhe kartolina.

Ndëgjim: Përshtat njerëzit me stinët, dialoge.

Bisedë:  Përshkruaj udhëtimin e dikujt, fto-prano\refuzo

Shkrim: Përshkruaj stinën tënde të preferuar,veshjet,aktivitetet, një rekllam për një vend turistik 


Kapitulli 5 ( HISTORI)

Fjalor: profesionet, kultura, teatri, kinema, shkenca, teknologjia, gjithësia

Gramatik: Folja jam, kam, mund në të kaluarën. Koha e shkuar. 

Lexim: Artikull për Egjiptasit e lasht

Ndëgjim: Monolog, një njoftim, dialoge.

Bisedë:  Prezanto egjiptasit e lasht, lexo datat, përshkruaj një visit në ndonjë vend.

Shkrim: Fjali për egjiptasit e lasht,fakte për gjithësinë, një paragraph për një ngjarje të rëndësishme historike në vendin tënd.


Kapitulli 6 (KAFSHËT)

Fjalor: Kafshët, pjesët e trupit të kafshëve, mjedisi jetësor, kafshët shtëpiake.

Gramatik: Koha e shkuar ( foljet e parregullta); Krahasime; Ndajfoljet e mënyrës

Lexim:  Artikull për dinosaurusat

Ndëgjim: Monolog, një njoftim, dialoge.

Bisedë:  fjali për dinosaurusat, përshkruaj një kafsh

Shkrim: Përshkruaj një kafsh, fjali për disa lloje dinosaurusash.


Kapitulli 7 (PARASHIKIME)

Fjalor: kompjutorët, teknologjia në arsim

Gramatik: Koha e ardhme, Koha e tashme e vazhdueshme

Lexim: Artikull për të ardhmen e planetit tonë

Ndëgjim: Monolog, një njoftim, dialoge.

Bisedë: Të bëjsh parashikime, të përshkruajsh pajisjet e kompjuterit, përshkruaj se si I përdorni telefonat celular

Shkrim: Parashikim për botën tonë në vitin 2100, plane për vikende, të krahasosh shkolla.


Kapitulli 8 (USHQIMET)

Fjalor: ushqime dhe pije, enët, festivalet

Gramatik: Emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm. Foljet modale, Koha e kryer e thjeshtë

Lexim: Artikull për vitin e ri Kinez

Ndëgjim: Një list shopping, Monolog, një njoftim, dialoge.

Bisedë:  Përshkruaj ushqimet tradicionale Kineze dhe cfarë simbolizojnë, Përshkruaj festival të ushqimit, porosit ushqim një një lokal. Fol për ushqime të shëndetshme

Shkrim: Krahaso festimet e fund vitit,një list ushqimesh që duhet të blesh cdo javë.//