Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 2 hyrje nga totali 2 kurset


WordPress

WordPress

Këtu do të mësoni se si të instaloni WordPress në kompjuteri...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 09.01.2022
  • 40
  • 0 den
Akademitë
WordPress
Akademitë

WordPress

Këtu do të mësoni se si të instaloni WordPress në kompjuterin tuaj, si të lundroni përreth paneli i kontrollit dhe gjithçka që bën...

  • Neting School - Qendër të Tetovës
  • 09.01.2022
  • 40