Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 2 hyrje nga totali 2 kurset


WordPress

WordPress

Këtu do të mësoni se si të instaloni WordPress në kompjuteri...


Akademitë
WordPress
Akademitë

WordPress

Këtu do të mësoni se si të instaloni WordPress në kompjuterin tuaj, si të lundroni përreth paneli i kontrollit dhe gjithçka që bën...