Gjeni kursin tuaj

Duke treguar 9 hyrje nga totali 21 kurset

Gjuhe Angleze A1 5x2

Gjuhe Angleze A1 5x2

Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kr...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane A1 5x2

Gjuhe Gjermane A1 5x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane A2 5x2

Gjuhe Gjermane A2 5x2

Niveli A2 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.01.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B1 5x2

Gjuhe Gjermane B1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B2 5x2

Gjuhe Gjermane B2 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane C1 5x2

Gjuhe Gjermane C1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
ART ACADEMY

ART ACADEMY

Ju ftojmë të eksploroni me ne karriera emocionuese dhe sfidu...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.08.2022
 • 36
 • 1600 den
Niveli A1 për fëmijë

Niveli A1 për fëmijë

Ky kurs është për fëmijët e ciklit të ulët dhe të mesëm.

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe gjermane A1 3x2

Gjuhe gjermane A1 3x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim t...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 2500 den
Gjuhe Angleze A1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Angleze A1 5x2

Mësimi i anglishtes dhe aftësitë e zhvillimit të mendimit kritik janë thelbësore për të ardhmen e gjithsecilit.Neting do t’ju ndih...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane A1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane A1 5x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane A2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane A2 5x2

Niveli A2 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.01.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane B1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në gjermanishten e mesme dhe të arrijn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane B2 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane B2 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur dhe të tjerët që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në gjermanishten e mesme dhe të arrijn...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
Gjuhe Gjermane C1 5x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe Gjermane C1 5x2

Ky kurs është për nxënësit e rritur që kërkojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në gjermanishten e avancuar dhe të arrijnë nivelin C...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 4900 den
ART ACADEMY
ART

ART ACADEMY

Ju ftojmë të eksploroni me ne karriera emocionuese dhe sfiduese në edukimin artistik.Në ambientet tona mbizotëron kulturë që mbësh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.08.2022
 • 36
 • 1600 den
Niveli A1 për fëmijë
Gjuhe te huaja

Niveli A1 për fëmijë

Ky kurs është për fëmijët e ciklit të ulët dhe të mesëm.

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 15.05.2022
 • 120
 • 1200 den
Gjuhe gjermane A1 3x2
Gjuhe te huaja

Gjuhe gjermane A1 3x2

Niveli A1 përfshin temat themelore gramatikore dhe aplikim të gramatikës në jetën e përditshme që është në lexim, dëgjim,shkrim dh...

 • Neting School - Qendër të Tetovës
 • 01.05.2022
 • 120
 • 2500 den