Detajet e lajmeve

  • Fillimi -
  • NETING pjesëmarëse në EXPO DUBAI 2020! Detajet
NETING pjesëmarëse në EXPO DUBAI 2020!
  • 21 Oct
  • 2021

NETING pjesëmarëse në EXPO DUBAI 2020!

Neting School, e njohur ndërkombëtarisht si Neting Institute, për ofrimin e trajnimeve profesionale në Emiratet e Bashkuara morri pjesë në pavilionin e Maqedonisë së Veriut në Dubai Expo 2020.
Expo Dubai 2020 është eventi më i madh i biznesit dhe platforma unike globale për të tërhequr investime, për të krijuar marrëveshje dhe për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar.
Pjesëmarrës nga e gjithë bota lidhen, planifikojnë takime dhe rrjetohen nëpërmjet aplikacioneve të këtij eventi.