Detajet e lajmeve

  • Fillimi -
  • Dizajner Grafik Detajet
Dizajner Grafik
  • 25 Apr
  • 2022

Dizajner Grafik

NETING INSTITUTE është institut i trajnime dhe shërbimeve profesionale e cila vepron në Maqedoni dhe Emiratet e Bashkuara me seli në Dubai, ka nevojë për angazhiminin e një kuadri profesioanalist për Dizajn Grafik në bazë të kushteve në vijim:

Detyrat dhe obligimet:

• Të dizajnojë dhe paraqet identitetin e Kompanisë me materiale promovuese për rrjete sociale, dhe me materiale tjera për nevojat e kompanise si billboards & ads, materiale për print, revista, katalogje, broshura, identitet korporativ , multimedia design, web dizajn etj.

• Të dizajnoje kampanjat dhe përmbajtjet për Rrjetet Sociale sipas planit

• Të përmirësoj dhe standardizoj identitetin e kompanise në linjë me standartet e marketingut të kompanisë;

• Të mirëmbajë website-t e kompanive në NETING GROUP

• Të ndërmerr iniciativa për prezentimin e vlerave të kompanisë në forma unike.

• Të zhvillon dizajn duke mbledhur informacione dhe të dhëna me anë të hulumtimit ;

• Të gjeje zgjidhje duke menduar në mënyrë krijuese për të prodhuar ide dhe koncepte të reja ;

•Të përcjelle trendet botërore rreth botës digjitale dhe te tregoje interes per avancim


 Kulifikimi i nevojshëm:

- Të ketë aftësi të mira kompjuterike, me përvojë të mëparshme në përdorimin e programeve nga Paketa e Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat),Corel Draw, si dhe të ketë njohuri me aplikacionet për multimedia dhe video editim.

- Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe bashkëpunuese;

- Të ketë aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup

- Të jetë  I/e orientuar drejt arritjes së rezultateve në punët individuale dhe në grup.

- Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës dhe të ketë vëmendje të përkushtuar ndaj detajeve në interesin më të mirë të Kompanisë.

-Të ketë së paku një vjet përvojë pune në fushën përkatëse( preferohet përvoja dhe njohuria në fushën e shtypit / printit );

-Të tregojë vullnet për të qenë fleksibël dhe i përgatitur për të kontribuar në detyra të tjera sipas nevojës;

-Të jetë i gatshëm të punojë në çdo kohë, dhe nën presion;

-Të jetë profesional sa i përket kohës dhe afateve kohore.

-Të posedojë portfolio i cili duhet të përmbajë përmbledhje vizuale të projekteve të realizuara nga përvojat e mëhershme.


Kushtet:

Orari:Mundësi pune me orar të plotë ose gjys orari

Vendi I punës: zyra është e vendosur në Tetovë, në objektin e Cerdhës REA.

Paga startuese: sipas vlersimit dhe përvojës


Aplikimi:

Nëse besoni se jeni kandidati i duhur për kompanine tonë, dërgoni CV-në dhe portfolion në: job@neting.mk

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.